Languages

Bestuur & beleid

Structuur

Bestuur

Het ‘Sustainability Committee’ houdt toezicht op het duurzame ontwikkelingsbeleid van Cofinimmo. Het is de taak van dit comité om continu alle elementen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling te identificeren en te beoordelen. Het comité bestaat uit 10 leden die enerzijds de departementen vertegenwoordigen die in alle activiteitssegmenten rechtstreeks betrokken zijn bij het vastgoedbeleid van de portefeuille van de Groep (Property management, Project management, Quality management) en anderzijds de juridische, communicatie en human resources departementen. Het comité wordt voorgezeten door de Head of Property Services & CSR, die rechtstreeks verslag uitbrengt bij het Uitvoerend Comité.

Sustainable development organisation

Sustainability Committee

Het Sustainability Committee is meer bepaald bevoegd voor:

  • het voorstellen van concrete, economisch redelijke maatregelen ter verbetering van de milieuprestaties van de vennootschap, haar portefeuille en, breder bekeken, de ruimten die haar huurders betrekken;
  • het uitwerken van initiatieven om de duurzame ontwikkeling beter te integreren in de groepsstrategie;
  • erover waken dat de Groep de wettelijke, nationale en internationale milieuvoorschriften naleeft;
  • de realisaties van de Groep aan alle stakeholders communiceren.

Environmental manager

Cofinimmo heeft eveneens een voltijdse Environmental Manager. Als lid van het Sustainability Committee is deze, in samenwerking met de operationele teams, verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van het milieubeleid van de Groep in alle activiteitssegmenten.

Strategische voorstellen inzake duurzame ontwikkeling worden gevalideerd of verbeterd door het Directiecomité dat ze op zijn beurt door de Raad van bestuur laat valideren als onderdeel van de jaarlijkse herziening van de globale bedrijfsstrategie.