Languages

Strategie

Belangrijke trends

Cofinimmo moet zich aanpassen aan de wereld van morgen en de grote maatschappelijke trends opnemen in haar strategie, zodat haar gebouwen niet te snel verouderen en haar economische duurzaamheid niet in het gedrang komt. In antwoord op een strengere regelgeving betreffende energieprestaties bouwt zou beter presterende gebouwen en beheert ze ze zuiniger.

Zorgvastgoed

Door de vergrijzing van de bevolking en de evolutie van de gezondheidszorg ontstaan er nieuwe behoeften op het vlak van huisvesting voor senioren of zieken. De sector moet inspelen op de groeiende vraag naar gediversifieerde infrastructuren op de zorgmarkt (revalidatieklinieken, psychiatrische klinieken, woonzorgcentra, assistentiewoningen, zorginstellingen voor personen met een beperking) en deze van de verzorging (centra voor medische consultatie, gespecialiseerde klinieken voor acute zorg). Cofinimmo begeleidt de uitbaters van zorginstellingen bij dit aanpassingsproces. Zij helpt hun gebouwenportefeuille te renoveren en uit te breiden zodat deze beter beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden qua huisvesting en verzorging.

Kantoren

De evolutie naar meer flexibele of zelfs nomadische werkgewoonten (coworking, telework, enz.) heeft geleid tot een vermindering van de werkruimte voor het personeel. De ‘New World of Work’ heeft Cofinimmo ertoe aangezet om haar kantoorgebouwen te hervormen en te herinrichten. Sinds 2016 biedt zij innoverende concepten aan, zoals Flex Corner® en The Lounge®, die aansluiten bij deze nieuwe trends.