Cofinimmo beknopt

living caring working Cofinimmo beknopt Update T4 2023

Cofinimmo in cijfers op 31.12.2023 ±1.200 13 jaar 6,2 miljard EUR 5,8% ±2.520.000 m2 43,8% 98,5% 1,4% activa gemiddelde gewogen resterende looptijd van de huurovereenkomsten reêle waarde van de portefeuille brutohuurrendement bij 100 % verhuurde portefeuille totale oppervlakte schuldgraad bezettingsgraad gemiddelde rentevoet Verdeling van de portefeuille per sector (in reële waarde) Verdeling van de portefeuille per land (in reële waarde) 75% ZORGVASTGOED 10% NEDERLAND 14% DUITSLAND 14% OVERIGE* 18 % KANTOREN 11% FRANKRIJK 7% VASTGOED VAN DISTRIBUTIENETTEN 50% BELGIË * ES 8% - FI 2 % - IE 2 % - IT 3% - VK 1%

Wie zijnwij ? Al 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille verspreid over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van ongeveer 6,2 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leefen werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. ‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’ is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van ongeveer 4,7 miljard EUR opgebouwd in Europa. Via haar investeringen neemt Cofinimmo actief deel aan het beheer, het behoud, de uitbreiding en de vernieuwing van het vastgoedpark gewijd aan de gezondheid in negen landen. Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van ongeveer 155medewerkers te Brussel, Parijs, Breda, Frankfurt en Madrid. Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. België 2. Frankrijk 3. Nederland 4. Duitsland 5. Spanje 6. Finland 7. Ierland 8. Italië 9. Verenigd Koninkrijk

Wat is onzemissie ? Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen aan haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. ‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’ is de uitdrukking van deze missie. Meer bepaald heeft Cofinimmo als missie: • het bevorderen binnen hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen, van uitwisselingen die welzijn en inspiratie creëren door middel van prestaties die anticiperen op de noden en aspiraties van hun bewoners; • animeren van een inspirerende werk- en leefomgeving ten dienste van een spannend bedrijfsproject; • haar aandeelhouders de kans bieden ommaatschappelijk verantwoorde langetermijninvesteringen te realiseren met een terugkerende, voorspelbare en groeiende inkomstenstroom die zowel het dividend als het rendement voor de gemeenschap voedt. Naast de hierboven vermelde stakeholders profiteert ook de hele gemeenschap in grote mate van de diensten van Cofinimmo in een groot aantal domeinen, zowel in de wereld van de zorg als in de arbeidswereld, of gewoon op plekken waar wordt uitgewisseld en gedeeld. Daarnaast draagt Cofinimmo bij tot de opwaardering en renovatie van openbare en semi-openbare activa, via grootschalige projecten in publiek-private samenwerking. Caring, Living andWorking - Together in Real Estate. XWoonzorgcentrum – Cartagena (ES)

Hoe voerenwij onzemissie uit ? 75% caring To be a leading European healthcare REIT with a top quality portfolio, also participating in innovative real estate concepts addressing healthcare challenges 7% living An opportunity-seeking approach with long-term income 18% working Creating value through capital recycling

caring Met een portefeuille die gespreid is over negen landen en bestaat uit activa die het volledige zorgspectrum omvatten, gaande van eerstelijnszorg tot klinieken en zorginstellingen, is Cofinimmo vandaag één van de belangrijkste investeerders in zorgvastgoed in Europa. Zij heeft de ambitie om in de volgende jaren deze leiderschapspositie verder te versterken. Met haar talrijke projectontwikkelingen neemt Cofinimmo deel aan de uitbreiding en de vernieuwing van het Europees zorgvastgoed.

living De vastgoedportefeuille van distributienetten omvat twee subsegmenten. Hij bestaat vooreerst uit een portefeuille van cafés en restaurants verhuurd aan de brouwerijgroep AB InBev (Pubstone), die in het kader van sale & leasebacktransacties in 2007 werd verworven en die langetermijninkomsten genereert. Daarnaast investeert Cofinimmo eveneens via publiek-private samenwerkingen (PPS) in gebouwen met zeer specifieke gebruiksdoeleinden in België. Zo draagt zij bij tot de opwaardering en renovatie van de openbare en semi-openbare vastgoedportefeuille. Tot op heden omvat de PPS-portefeuille zeven operationele activa.

working Al 40 jaar is Cofinimmo een vooraanstaande speler op de Brusselse kantorenmarkt. Zij wendt haar jarenlange ervaring in deze sector aan om haar kantorenportefeuille proactief en dynamisch te beheren: verhuurmanagement, inrichtingen die aansluiten bij de ‘nieuwe werkmethoden’, renovatie- en herbestemmingsprogramma’s en arbitrage van activa worden gerealiseerd met het oog op anticipatie op de lange termijn.

Ons ESGengagement Environnement ESGStrategie Social Governance Co nimmo plaatst haar ESG verplichtingen in het middelpunt van haar strategische prioriteiten. De vennootschap heeft economische verantwoordelijkheden tegenover haar klanten, sociale verantwoordelijkheden tegenover haar medewerkers en urgerplichten ten overstaan van de maatschappij en het milieu. ESG is ingebed in de organisatie, zoals blijkt uit de toepassing an ESG- apporteringsrichtlijnen (GRI, sBPR EPRA, Euronext SG) en de beoordelingen (GRESB, CDP, Sustainalytics, MSCI ESG, Vigeo Eiris, Standard Ethics, BREEAM). Sinds februari 2023 is Cofinimmo ook opgenomen in de Euronext BEL ESG index. Cofinimmo is van mening dat het mogelijk is om tegen 2050 een koolstofneutrale samenleving na te streven die tegelijkertijd de belangen van alle stakeholders garandeert. Haar 30³-project maakt deel uit van deze aanpak. De doelstelling van dit ambitieuze project is de energie-intensiteit van de totale portefeuille tegen 2030 met 30 % te verminderen (ten opzichte van het niveau van 2017) tot een gemiddelde energie-intensiteit van 130 kWh/m². Om deze doelstelling te bereiken zal een allroundbenadering die rekening houdt met de volledige levenscyclus van de gebouwen toegepast worden. Dit bedrijfsproject heeft zowel betrekking op de kantoren als op de zorgvastgoedsector, maar betreft ook alle activiteiten die rechtstreeks door de vennootschap beheerd worden zoals verkopen en verwervingen, projectontwikkeling, projectbeheer en het dagelijks beheer van de gebouwen. Voor nadere informatie, gelieve het universeel registratiedocument 2022 te raadplegen.

CONTACTEER ONS Cofinimmo NV Woluwedal 58 1200 Brussel T +32 2 373 00 00 info@cofinimmo.be www.cofinimmo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM5MDE2