Languages

Wie zijn wij?

Vacatures

Terug

(Senior) LEGAL MANAGER M/F

De legal manager is verantwoordelijk voor het nemen van de dagelijkse juridische verantwoordelijkheden, het verstrekken van juridisch advies. Advies dat alle aspecten omvat van het analyse-, onderzoeks- en redactieproces met betrekking tot zakelijke transacties en transacties van het bedrijf. Hij/zij beheert de bedrijfsjuridische risico's van de "kantorenportefeuille" van de onderneming

Functie

De legal manager is verantwoordelijk voor het nemen van de dagelijkse juridische verantwoordelijkheden, het verstrekken van juridisch advies.  Advies dat alle aspecten omvat van het analyse-, onderzoeks- en redactieproces met betrekking tot zakelijke transacties en transacties van het bedrijf. Hij/zij beheert de bedrijfsjuridische risico's van de "kantorenportefeuille" van de onderneming

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van juridische analyses en onderzoek naar diverse juridische aangelegenheden
 • Controle van alle contracten/documenten die voor juridisch advies aan de afdeling worden voorgelegd
 • Beheer en controle van de juridische aspecten van stedenbouwkundige en milieudossiers
 • Behandelen van pre-contentieuze procedures en geschillen
 • In het algemeen, het beheren van het juridisch risico
 • Zorgen voor de interface met externe adviseurs
 • ondersteuning/advies/uitvoering van de beslissingen van het directiecomité (op verzoek)
 • verstrekken en verspreiden van juridische informatie over algemene zaken of ad hoc
 • Juridische ondersteuning bieden inzake thesaurie en financiële activiteiten, boekhouding en financieel recht
 • Beheer van verzekeringscontracten: onderhandeling over en aanvragen van dekking
 • Opvolgen van investerings- en desinvesteringsdossiers: actief betrokken zijn bij het analyseren, voorbereiden en opstellen van de verschillende juridische documenten van de transactie en opvolgen van juridische risicokwesties due diligence, structuur: juridische aspecten, opstellen van juridische documenten en closing

Profiel

Hard skills

 • Vermogen om contracten op te stellen en te onderhandelen in het Nederlands, Frans en Engels, elke bijkomende is een pluspunt
 • Kennis Office pakket: MS OFFICE: Word / Excel /PowerPoint
 • 8 tot 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 

Specifieke kennis

 • recht (goede kennis van het burgerlijk recht inzake onroerend goed, huurcontracten, stedenbouw, milieu, bouw), inclusief:
 • Het vermogen om duidelijke, ad hoc juridische adviezen te geven voor andere afdelingen
 • Ervaring met onroerend goed 

Soft skills 

 • wordt binnen de organsiatie erkend als deskundige op eigen gebied
 • heeft gespecialiseerde expertise 
 • interpreteert interne of externe bedrijfsproblemen en beveelt oplossingen/best practices aan
 • lost complexe problemen op, hanteert een breed perspectief om oplossingen te identifceren
 • kan zelfstandig en veilig onder stress werken
 • assertivief, beheerst emoties, planning en organisatie
 • respect voor anderen (empatisch en vermogen om te luisteren; respect voor procedures
 • teamplayer, hands-on, can-do attitude

 Gedragsvaardigheden 

 • Analyseren en problemen oplossen
  Analytisch vermogen - vermogen tot synthese
  Probleemoplossend vermogen 
 • Persoonlijke doeltreffendheid
  Intellectuele nieuwsgierigheid
  Resultaatgericht

 •  Menselijke relaties
  Communicatie
  Onderhandelen
  Klantgericht

 

 

Solliciteer voor deze functie