Languages

Wie zijn wij?

Vacatures

Terug

PROJECT MANAGER - Spanje

De Project Manager is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van programma's, timing, kwaliteit en financiën van bouw- en/of renovatieprojecten alsook voor de organisatie en opvolging van de technische due diligences voor nieuwe acquisities binnen de acquisitiestrategie en -context, bepaald door de directie en andere interne teams.

Functie

De Project Manager is verantwoordelijk voor :

 • de voorbereiding en opvolging van programma's, timing, kwaliteit en financiën van bouw- en/of renovatieprojecten met het oog op een optimale investering op lange termijn (evenwicht tussen kosten en potentiële huurinkomsten) ;
 • de organisatie en opvolging van de technische due diligences voor nieuwe acquisities binnen de acquisitiestrategie en -context, bepaald door de directie en andere interne teams.

Verantwoordelijkheden

Nieuwbouw en structurele verbouwingen onder direct en indirect beheer

 • Plannen, budgetteren, coördineren en controleren van het ontwerp, de administratieve procedures, de milieucertificering en de werken.
 • Selecteren van adviesbureaus (omschrijving opdracht, aanbesteding, onderhandeling, opstellen contract)
 • Opstellen en bijwerken van de projectplanning met betrekking tot budget, timing en scope.
 • Opstellen van de bouwcontracten.
 • Toezicht op de werven
 • Budgettaire opvolging in alle fasen van het project (haalbaarheid, voorontwerp, ontwerp, bestellingen, onvoorziene uitgaven, ...) met ondersteuning van de betrokken studiebureaus
 • Verzamelen en onderzoeken van de as-built dossiers en de post-interventiedossiers
 • Technische problemen opvolgen in het kader van de bouwgarantie (in overleg met de betrokken vastgoedbeheerder)
 • Organiseren van de eindoplevering
 • Doorlopende interne rapportering aan de betrokken teams voor de opgevolgde projecten
 • Opvolgen van de schadegevallen in het kader van de verzekering tegen bouwrisico's. 

Kwaliteitscontrole van bouwprojecten door derden (projectontwikkelaars)

 • De inhoud van dit verantwoordelijkheidsgebied is dezelfde als hierboven, met dien verstande dat de financiële verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor het project bij de ontwikkelaar blijft
 • In deze opzet verdedigt de projectverantwoordelijke de belangen van Cofinimmo als toekomstige eigenaar/investeerder en integreert hij de specifieke aandachtspunten met het oog op het onderhoud en de duurzaamheid op lange termijn ; tijdens de ontwerp- en constructiefase waakt de projectverantwoordelijke ook actief over alle risico's voor Cofinimmo.

 Audits en technische due diligence

 • Technische bezoeken van investeringsopportuniteiten.
 • Opvragen en analyseren van basisdocumenten betreffende een voorgesteld project (plannen, metingen, akten, vergunningen, bodemgesteldheid, stedenbouwkundige voorschriften, bestekken, aanvaardingen, controlerapporten, ...).
 • Onderzoeken van de conformiteit van het project.
 • Technisch advies verstrekken betreffende onderhoudsproblemen en onderhoudskosten.
 • Advies verstrekken betreffende herontwikkelingsmogelijkheden en risico's.
 • Interne rapportage over risico's en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de geplande investering;
 • Budgettering van noodzakelijke aanpassingswerken;
 • Technische input leveren voor de contractuele documenten. 

Bereid zijn regelmatig te reizen in Spanje en af en toe naar Brussel.

 

Profiel

Algemene kennis

 • Gedetailleerde kennis van de talen Spaans en Engels: mondeling en schriftelijk; kennis van Portugees en/of Frans zijn een voordeel
 • Kennis van kantoorautomatisering MS OFFICE: Word / Excel, oneNote, Sharepoint, MS-project;
 • Assertiviteit, beheersing van emoties, planning en organisatie
 • Respect voor anderen, respect voor procedures.
 • Analytisch vermogen.
 • Leidinggevende en onderhandelingsvaardigheden.
 • 10 jaar ervaring.

 Specifieke vaardigheden

 • Aantoonbare ervaring in Technical Due Diligence.
 • Ervaring met projecten in de Gezondheidszorg is een pre.
 • Architectuur specifieke software: AutoCAD.
 • Algemene kennis van BIM (Building Information Modelling).
 • Ervaring met programmastructuur
 • Brede kennis van civiele techniek
 • Algemene kennis van gespecialiseerde technieken (HVAC/elektriciteit/liften/sanitaire installaties).
 • Algemene kennis van specifieke wetgeving in verband met de functie van het bouwproject
 • Ervaring met het opstellen van planningen.
 • Goed inzicht in bouwnormen
 • Relevante ervaring in prijsberekening van bouwwerken
 • Ervaring in het opstellen van studie- en aannemingscontracten.
 • Kennis van veroudering en onderhoudsproblemen van gebouwen.
 • Ervaring met snagging-tools 

 

Gedragsvaardigheden 

 • Analyseren en problemen oplossen
  Analytisch vermogen - vermogen tot synthese
  Probleemoplossend vermogen

 • Persoonlijke doeltreffendheid
  Intellectuele nieuwsgierigheid
  Resultaatgericht 
 • Menselijke relaties
  Communicatie
  Onderhandelen

 

 GEÏNTRERESSEERD?

Stuur uw cv en sollicitatiebrief naar ons Human Resources-team op recruitment@cofinimmo.be

Solliciteer voor deze functie