Languages

Beleid

Het milieubeleid van Cofinimmo is opgebouwd rond 3 activiteiten:

  1. Aankoop en herontwikkeling van gebouwen (Development);
  2. Bouw en renovatie van gebouwen (Project management);
  3. Duurzaam beheer van gebouwen (Property management).

De vennootschap maakt gebruik van verschillende normen en certificeringen voor haar gebouwen om ze aldus attractiever te maken op de vastgoedmarkt.

 

Certification iso 14001

 

Om haar milieuverwezenlijkingen een formeel karakter te geven, beschikt Cofinimmo over een milieumanagementsysteem (MMS) waarvoor zij een ISO 14001-certificaat verkreeg voor alle activiteiten tijdens de levenscyclus van haar portefeuille: het beheer van haar kantorenportefeuille, inclusief haar hoofdzetel, projectontwikkeling en -beheer van alle gebouwentypes. Het systeem wordt regelmatig geupdate.
De 4 hoofdengagementen van Cofinimmo, in het kader van ISO 14001:2015, zijn :

  • milieuregelgeving en andere vereisten naleven ;
  • continue verbetering ;
  • vervuilingen voorkomen ;
  • transparantie in de communicatie.

 

Breeam logo

 

BVerschillende gebouwen verkregen een BREEAM-certificaat. BREEAM In-Use is een subprogramma van BREEAM, die de lange levensduur van gebouwen waarborgt. De geanalyseerde vakgebieden zijn veelomvattend : Energie, Water, Materialen, Transport, Afval, Vervuiling, Welzijn, Beheer, Terrein en Ecologie. Aan het einde van het certificeringsproces krijgen het gebouw en het vastgoedbeheer ervan een notering (Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent and Outstanding).

Analyse van de levenscyclus (LCA)

Cofinimmo heeft een hoogkwalitatieve LCA-benadering opgezet. Vanaf de ontwerpfase (of de herbestemming) van een gebouw wordt onderzoek geleverd. Hierdoor kunnen ‘upstream’ keuzes gemaakt worden wat de duurzaamheid van het programma van de werken (hergebruik van interieurelementen), bouwprincipes (afbraak of renovatie) en materialen betreft. Er wordt eveneens rekening gehouden met de mogelijke evolutie (bestemming) van het gebouw en met de intrinsieke behoefte om duurzame en flexibele gebouwen te bouwen of te renoveren. Deze methode wordt ondersteund door de BREEAM-certificering en door de ISO 14001-norm.