Languages

Zorgvastgoed

Door de vergrijzing van de bevolking en veranderende levensstijlen verschijnen nieuwe behoeften op het vlak van huisvesting en gezondheidszorg voor ouderen en patiënten. Wij ondersteunen zorgprofessionals in hun groei en helpen hen bij de renovatie en uitbreiding van hun instellingen om aldus tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige vraag naar huisvesting en verzorging.

Met een portefeuille van ongeveer 4,4 miljard EUR, gespreid over negen landen, die 300 sites en ongeveer 28.700 bedden telt, is Cofinimmo een van de belangrijke investeerders in zorgvastgoed op het Europese vasteland.

Eu map
Alle zorgvastgoed-activa

Raadpleeg hoofdstuk ‘’Vastgoedverslag’ in de volledige versie van ons Universeel registratiedocument 2021

Aandeel in de globale portefeuille

70 %
Reële waarde van de portefeuille

4,4 miljard EUR
Bezettingsgraad


100 %
Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten
15 jaar