Languages

ESG

MVO contactpersonen

Teneinde haar maatschappelijk en milieubeleid te implementeren, heeft Cofinimmo een ‘Sustainability Committee’opgezet. Het is de taak van dit comité om concrete maatregelen voor te stellen ter verbetering van de milieuprestaties van de vennootschap.

Voor meer informatie met betrekking tot ons duurzame ontwikkelingsbeleid:

Hanna De Groote

Hanna De Groote

Head of Corporate Social Responsibility

+32 2 373 00 00
info@cofinimmo.be
Woluwedal 58 | 1200 Brussel | België