Languages

Wie zijn wij?

Onze visie & strategie

Onze visie

Onze visie komt voort uit de behoeften van onze belangrijkste stakeholders: de gemeenschap, onze aandeelhouders, onze huurders en onze medewerkers. Hun vragen en verwachtingen hebben betrekking op stabiliteit en continuïteit enerzijds en op innovatie en flexibiliteit anderzijds. Onze expertise en vakkundigheid zijn essentieel om deze doeleinden te bereiken.

Onze visie

Onze strategie

Stabiliteit en continuïteit kunnen verwezenlijkt worden dankzij de diversificatie van de portefeuille (per type actief, per huurder en per ligging), de granulariteit van haar samenstelling, de ondertekening van lange termijnhuurovereenkomsten en de omvorming van oude gebouwen. Innovatie en flexibiliteit worden verwezenlijkt dankzij investeringen in ‘niet traditionele’ activa (zorgvastgoed, distributienetten, Publiek-Private Samenwerkingen), een actieve arbitrage van de activa, een specifieke interne denkgroep en interne Project Management capaciteiten.

Onze strategie