Languages

Wie zijn wij?

Vacatures

Terug

GL ACCOUNTANT

De GL Accountant zal toetreden tot het Accounting Team België. De missie van dit team is te zorgen voor de juiste behandeling en aansluiting van de balansposten, alle maandelijkse debiteuren- en crediteurenrekeningen, fiscale overlopende posten, salarisadministraties, overlopende posten, het genereren van claims en facturen en het beheer van overheadkosten van alle entiteiten van de groep. Zij stellen de maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse financiële verslagen en verklaringen op die ter beoordeling aan het management worden voorgelegd.

Functie

- Het toezicht op en de verklaring van de rapportering van de algemene kosten.
- De intercompany boekhouding en het boeken van de waardering van de verschillende deelnemingen.
- De BTW-aangiften en de controle van de algemene boekhouding, alsmede de begrotingsvoorbereiding
- De GL-accountant ondersteunt de periodieke afsluitprocessen en legt informatie vast zoals accruals, deferrals, reclasses, en intercompany entries.
- De GL-accountant voert rekeninganalyses uit om ervoor te zorgen dat boekingen en saldi correct zijn en dat de juiste ondersteunende documentatie aanwezig is.
- Op regelmatige basis stemt de boekhouder GL de rekeningen af met het grootboek om ervoor te zorgen dat alle boekingen juist zijn en dat de transacties worden gerapporteerd volgens de boekhoudnormen en de overheidsvoorschriften. In geval van fouten brengt de boekhouder GL de nodige wijzigingen aan.
- De boekhouder GL ziet toe op de tijdige en correcte facturering en doorberekening van kosten zoals energie, onroerende voorheffing, de kosten van mede-eigendom en van verschillende andere belastingen.
- De boekhouder GL bereidt statistieken, spreadsheets voor managementrapportering, documentatie voor de revisoren, jaarrekeningen, enz. voor of assisteert bij de voorbereiding ervan.

Profiel

- U hebt minimum 2 tot 4 jaar ervaring als boekhouder en u bent idealiter in het bezit van een Bachelor in Accounting.
- Je beschikt over sterke analytische en integratievaardigheden.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
- Interpersoonlijke vaardigheden.
- Sterke aandacht voor detail, uitstekende organisatorische vaardigheden en het vermogen om werk effectief te prioriteren om deadlines te halen.
- U bent vertrouwd met IT-tools, Excel en ERP-pakketten.
- Je bent bedreven in het Frans, Nederlands en Engels (geschreven en gesproken).
- Je bent in staat om in een mum van tijd een sterk intern netwerk op te bouwen.
- Je hebt een teamgerichte werkstijl, je bent pro-actief, stressbestendig & flexibel.
- Je kunt zelfstandig werken binnen vastgestelde procedures en werkwijzen en combineert terugkerende en eenmalige taken.
- Je hebt een brede kijk op problemen en bent vindingrijk in het vinden van oplossingen

GEÏNTRERESSEERD?

Stuur uw cv en sollicitatiebrief naar ons Human Resources-team  op recruitment@cofinimmo.be

Solliciteer voor deze functie