Languages

Aandeelhoudersinformatie

Bevoorrechte aandelen

Terugkoop van de bevoorrechte aandelen

Op 25 april 2019 besliste de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 8.3 van de statuten van de vennootschap, om een dochtervennootschap van Cofinimmo nv aan te stellen om de belofte tot verkoop uit te voeren met betrekking tot de bevoorrechte aandelen I (ISIN code BE0003811289) en II (ISIN code BE0003813301).

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, heeft Cofinimmo de houders van bevoorrechte aandelen de mogelijkheid gegeven om de conversie van hun bevoorrechte aandelen in gewone aandelen (verhouding 1:1) aan te vragen gedurende een maand, namelijk van 29.05.2019 tot 30.06.2019.

Tijdens deze periode heeft Cofinimmo conversie-aanvragen gekregen voor 97,5% van de bevoorrechte aandelen die nog in circulatie waren. Deze conversies werden per notariële akte vastgesteld op 12.07.2019 en gaven aanleiding tot de uitgifte en levering van in totaal 680.603 nieuwe gewone aandelen van de vennootschap.

Er werd op 30.06.2019 geen conversie aangevraagd voor 1.257 bevoorrechte aandelen I en 15.875 bevoorrechte aandelen II. Hierdoor werden deze bevoorrechte aandelen teruggekocht door Gestone III NV. Deze aankoop vond op 12.07.2019 plaats.

Gestone III NV heeft een conversie-aanvraag ingediend bij Cofinimmo voor de bevoorrechte aandelen die zij heeft teruggekocht. Deze conversie in gewone aandelen zijn ook vastgesteld op 12.07.2019. Op deze datum wordt het kapitaal van Cofinimmo uitsluitend vertegenwoordigd door 25.849.283 gewone aandelen.

Belangrijkste kenmerken van de bevoorrechte aandelen

  • Prioritair recht op een jaarlijks vast bruto dividend van 6,37 EUR per aandeel, begrensd tot dit bedrag;
  • Prioritair recht in geval van liquidatie op een uitkering gelijk aan de uitgifteprijs, begrensd tot dit bedrag;
  • Mogelijkheid voor de houder om zijn bevoorrechte aandelen te converteren in gewone aandelen;
  • Optie voor een derde partij aangewezen door Cofinimmo om de nog niet geconverteerde bevoorrechte aandelen vanaf hun 15de verjaardag van uitgifte terug te kopen.

Kapitaalsamenstelling

2019 2018 2017 2016 2015
Aantal gewone aandelen 25.849.283 22.311.112 20.667.381 20.345.628 20.344.378
Aantal bevoorrechte aandelen 0 682.136 683.493 685.553 685.848
Totaal aantal aandelen 25.849.283 22.993.248 21.350.874 21.031.190 21.030.226

Verklaringen van aandelenconversies

2019 2018 2017 2016 2015
Eerste conversieperiode NVT
Tweede conversieperiode Terugkoopoptie NVT
Derde conversieperiode N/A
Vierde conversieperiode N/A