Languages

Kantoren

Diensten

Commercieel beheer

Dankzij de omvang van haar portefeuille, kan Cofinimmo zich zeer soepel opstellen wat de voorwaarden en de duur van de huurovereenkomsten betreft.

Klanten die hun oppervlakte wensen te vergroten of te verkleinen, kunnen bij het commerciële team terecht. Daar wordt gezocht naar de oplossing welke het beste voldoet aan hun eisen.

Gebouwenbeheer

Het doel van het intern property management team is oplossingen te bieden die aansluiten bij de eisen van de klanten. Een brede waaier van vastgoeddiensten is op punt gesteld om het beheer van kantoorruimten te vergemakkelijken. De property manager is de ‘single point of contact’ voor alle vragen betreffende de functionele aspecten van de privéruimte of van het gebouw zelf. Onder vastgoeddiensten wordt verstaan schoonmaak, onderhoud van technische uitrustingen, brandpreventie en bewaking.

Service desk

De Service desk van Cofinimmo is 24/24 uur, 7/7 dagen bereikbaar (+32 2 373 60 60 – servicedesk@cofinimmo.be). Deze dienst organiseert kleine werken en herstellingen van allerlei aard op vraag van de klant, volgt de aanvragen op en licht de klant in bij elke vordering ervan.