Languages

Ons vastgoed

Vastgoed van distributienetten

Portefeuille

Cofinimmo investeert eveneens in gebouwen die door ondernemingen gebruikt worden als netwerken van verkooppunten voor de directe verkoop van producten of diensten aan hun klanten. Deze activa zijn opgenomen onder de sector vastgoed van distributienetten en vertegenwoordigen 7% van de globale portefeuille.

In 2007 en 2011, verwierf Cofinimmo door middel van een sale and leaseback het vastgoed van twee distributienetten: cafés en restaurants in België en Nederland verhuurd aan AB InBev, en verzekeringsagentschappen in Frankrijk verhuurd aan MAAF, een dochtervennootschap van de Franse verzekeraar Covéa. De reële waarde van het vastgoed van distributienetten bedraagt ongeveer 500 miljoen EUR.

Cofinimmo neemt bij de verwerving van deze panden het structureel onderhoud van muren, daken, buitenschrijnwerken en gevels ten laste en geeft de exploitatieondernemingen aldus de kans zich toe te spitsen op hun kernactiviteit. Zij neemt hierbij geen enkel risico dat verbonden is met de operationele activiteiten van deze partners.

In beide netwerken is er slechts één zakelijke huurder en één lange termijnhuurovereenkomst. Dit heeft een positieve impact en genereert hoge huurrendementen. De uitstekende ligging van de panden garandeert eveneens een aantrekkelijke restwaarde.

Interne gespecialiseerde teams bij Cofinimmo volgen het structureel onderhoud van de gebouwen van beide netwerken op.

In november 2023 rondde Cofinimmo de grootschalige verkoop van de Cofinimur I-portefeuille, die bestond uit verzekeringsagentschappen verhuurd aan de Franse groep MAAF (265 activa op dat moment).

Kerncijfers

  • Aandeel in de globale portefeuille: 7%
  • Reële waarde van de portefeuille: 0,5 miljard EUR
  • Bezettingsgraad: 99,8%
  • Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 12 jaar

Contacten

Pubstone NV (België)
Woluwedal, 58
B-1200 Brussel
BTW: BE 0405 819 096

Pubstone Properties BV (Nederland)
Verlengde Poolseweg, 16 (+5)
NL-4818 CL Breda
T: +31 76 201 92 78
info@pubstone.nl
BTW:NL 00.81.85.89.723 B01