Languages

Zorgvastgoed

Ierland

De Ierse zorgvastgoedsector

  • Zorgvastgoedportefeuille in Ierland op 31.03.2024: 100 miljoen EUR (8 operationele sites)

Ierland telt ongeveer 5 miljoen inwoners. Met ongeveer 30.000 bedden is de Ierse woonzorgsector minder uitgerust dan de meeste Europese landen. Eurostat verwacht er tegen 2040 een grotere toename van het aantal 65-plussers dan in de overige Europese landen. Bijgevolg is er in Ierland een grote vraag naar kwaliteitsvolle zorginstellingen voor senioren.

Het actuele aanbod aan woonzorgcentra in het land voldoet niet aan de toenemende vraag. Om op korte termijn hierop te kunnen inspelen, zou het huidige beddenaantal met een derde moeten uitgebreid worden. Daarnaast dient een materieel gedeelte van de bestaande voorraad gerenoveerd te worden om aan de moderne comfort- en veiligheidsnormen te voldoen.

Cofinimmo heeft de ambitie om actief deel te nemen aan de uitbreiding en opwaardering van de Ierse woonzorgcentra. Dankzij haar grondige kennis van het Europese zorgvastgoed en haar bijna 40-jarige ervaring in het ontwikkelen en verbeteren van kwaliteitsvol vastgoed, is de vennootschap goed gepositioneerd om deze ambitie te realiseren.

Ireland

In januari 2021 vestigde Cofinimmo zich in de Ierse zorgvastgoedsector met de verwerving van zes woonzorgcentra en één revalidatiekliniek.

De sites zijn gelegen in de dichtst bevolkte regio’s van Ierland. Zes van de zeven sites bevinden zich in de provincie Leinster (2,5 miljoen inwoners), waarvan vijf in de regio Groot Dublin. De laatste site is gelegen in het graafschap Cavan, in de provincie Ulster (2 miljoen inwoners). Alle sites zijn operationeel en hebben een goede energieprestatie (niveau B of C). Samen bieden zij een totale oppervlakte van ongeveer 39.500 m² en 491 bedden.