Languages

Investeerders

Informatie m.b.t. schuld

Het financieel beleid van Cofinimmo wordt gekenmerkt door:

  • Een goed gediversifieerde pool van bankpartners, financieringsbronnen en afgeleide instrumenten;
  • Het behoud van een duurzame en solide relatie met bankpartners die een goede financiële rating genieten;
  • Een brede spreiding van de vervaldagen van de leningen;
  • De invoering van adequate langlopende afdekkingsinstrumenten tegen het risico van renteschommelingen;
  • De integrale afdekking van handelspapierprogramma’s op korte termijn door beschikbare lange termijnkredietlijnen..

Dit beleid biedt een attractieve financieringskost en beperkt het liquiditeits- en tegenpartijenrisico.

Het financiële ratingagentschap Standard & Poor’s kende voor de schuld van Cofinimmo een rating BBB op lange termijn en A-2 op korte termijn toe.