Languages

Bestuur

Risicobeheer

Cofinimmo heeft een procedure opgezet voor risicobeheer en interne controle, in overeenstemming met de corporate governanceregels en met de verschillende wetten die van toepassing zijn voor collectieve beleggingsinstellingen. Zij heeft daarom als referentiekader het Enterprise Risk Management (ERM) model gekozen dat door COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) werd ontwikkeld. COSO (www.coso.org) is een organisatie die ontstaan is uit de privésector met als doel het promoten van de kwaliteitsverbetering van de financiële rapportering door toepassing van ethische bedrijfsregels, een efficiënt intern controlesysteem en corporate governanceregels.

Het ERM model heeft 6 componenten:

  • Interne omgeving;
  • Bepaling van doelstellingen en risicobereidheid;
  • Risico-identificatie, -analyse en -controle;
  • controleactiviteiten;
  • Informatie en interne communicatie;
  • Toezicht en monitoring.