Languages

Bestuur

Risicobeheer

Overeenkomstig de regels inzake deugdelijk bestuur en de verschillende wetten van toepassing op gereglementeerde vastgoedvennootschappen heeft Cofinimmo een proces voor risicobeheer en interne controle ingevoerd.

De vennootschap koos als referentiekader het Enterprise Risk Management-model (ERM) dat ontwikkeld werd door COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission- www.coso.org). COSO is een organisatie die ontstaan is uit de private sector. Zij wil de verbetering van de kwaliteit van de financiële en niet-financiële rapportering bevorderen door de toepassing van ethische zakelijke regels inzake deugdelijk bestuur (corporate governance).

Het ERM-model is georganiseerd rond de volgende componenten: interne omgeving, evaluatie van de risico's, controleactiviteiten, informatie en interne communicatie, toezicht en opvolging.