Languages

Belangrijkste feiten

Historisch overzicht

Cofinimmo werd in 1983 opgericht en is oorspronkelijk een investeerder in kantoorvastgoed. Met het oog op de demografische trends, verplaatste Cofinimmo haar aandacht in 2005 naar zorgvastgoed met een diversificatie per land, uitbater en zorgspecialiteit.

Eind 2007 verwierf Cofinimmo een volledige portefeuille van cafés en restaurants in België en Nederland, tot dan in het bezit van Immobrew NV, een dochtervennootschap van AB InBev, en hernoemd tot Pubstone NV.

In december 2011 verwierf Cofinimmo een portefeuille van verzekeringsagentschappen in Frankrijk, verhuurd aan de groep MAAF, een dochtervennootschap van de Franse groep Covéa. Een nieuwe dochtervennootschap van Cofinimmo, Cofinimur I, verwierf deze portefeuille.

Tegenwoordig bezit de vennootschap een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel van zorgvastgoed in de totale portefeuille heeft 68% bereikt en wordt veronderstelt nog aanzienlijk te groeien.

1983: Oprichting
1994: Notering op de beurs van Brussel, nu Euronext
1996: Verkrijging van het BEVAK-statuut in België (Belgisch REIT-stelsel)
2005: Diversificatie van de portefeuille. Eerste investering in zorgvastgoed in België.
2007: Verwerving van het vastgoed van een eerste distributienet (sale & leaseback met AB InBev)
2008: Vestiging in de zorgvastgoedsector in Frankrijk. Verkrijging van het SIIC-statuut (Frans REIT-stelsel)
2011: Verwerving van het vastgoed van een tweede distributienet (sale & leaseback met MAAF)
2012: Vestiging in de zorgvastgoedsector in Nederland. Verkrijging van het FBI-statuut (Nederlands REIT-stelsel)
2014: Vestiging in de zorgvastgoedsector in Duitsland. Verkrijging van het GVV-statuut in België
2015: Kapitaalverhoging met voorkeurrecht voor 285 miljoen EUR
2016: Inaugurele uitgifte van 'Green & Social Bonds' - private plaatsing voor 55 miljoen EUR
2018: Kapitaalverhoging voor een bedrag van 155 miljoen EUR. 50% van de totale portefeuille geïnvesteerd in zorgvastgoed. Start van de heroriëntatie van de kantorenportefeuille naar CBD
2019: Vestiging in de zorgvastgoedsector in Spanje
2020: Vestiging in de zorgvastgoedsector in Finland. Start van het 30³ project, gericht op een vermindering tegen 2030 met 30% van de energie-intensiteit van de portefeuille in vergelijking met het niveau van 2017. Kapitaalverhogingen voor bijna 143 miljoen EUR. Uitgifte van een duurzame benchmarkobligatie van 500 miljoen EUR
2021: Vestiging in de zorgvastgoedsector in Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk