Languages

Belangrijkste feiten

Historisch overzicht

Cofinimmo werd in 1983 opgericht en is oorspronkelijk een investeerder in kantoorvastgoed. Met het oog op de demografische trends, verplaatste Cofinimmo haar aandacht in 2005 naar zorgvastgoed met een diversificatie per land, uitbater en zorgspecialiteit.

Eind 2007 verwierf Cofinimmo een volledige portefeuille van cafés en restaurants in België en Nederland, tot dan in het bezit van Immobrew NV, een dochtervennootschap van AB InBev, en hernoemd tot Pubstone NV.

In december 2011 verwierf Cofinimmo een portefeuille van verzekeringsagentschappen in Frankrijk, verhuurd aan de groep MAAF, een dochtervennootschap van de Franse groep Covéa. Een nieuwe dochtervennootschap van Cofinimmo, Cofinimur I, verwierf deze portefeuille.

Tegenwoordig bezit de vennootschap een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel van zorgvastgoed in de totale portefeuille heeft 75% bereikt en wordt veronderstelt nog aanzienlijk te groeien.

2023

40-jarig jubileum van de groep.

75% van de geconsolideerde portefeuille geïnvesteerd in zorgvastgoed.

Opname in de nieuwe Euronext BEL ESG-index en de Financial Times 500 Europe's Climate Leaders-lijst

2022

Uitgifte van een tweede duurzame obligatie van 500 miljoen euro van benchmark obligatie.

Sustainable Growth Award 2021, uitgereikt door Euronext Brussel, voor het bedrijf met de sterkste duurzame groei in de afgelopen tien jaar.

2021

Vestiging in de zorgvastgoedsector in Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk

2020

Vestiging in de zorgvastgoedsector in Finland. Start van het 30³ project, gericht op een vermindering tegen 2030 met 30% van de energie-intensiteit van de portefeuille in vergelijking met het niveau van 2017. Kapitaalverhogingen voor bijna 143 miljoen EUR. Uitgifte van een duurzame benchmarkobligatie van 500 miljoen EUR

2019

Vestiging in de zorgvastgoedsector in Spanje

2018

Kapitaalverhoging voor een bedrag van 155 miljoen EUR. 50% van de totale portefeuille geïnvesteerd in zorgvastgoed. Start van de heroriëntatie van de kantorenportefeuille naar CBD

2016

Inaugurele uitgifte van 'Green & Social Bonds' - private plaatsing voor 55 miljoen EUR

2015

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht voor 285 miljoen EUR

2014

Vestiging in de zorgvastgoedsector in Duitsland. Verkrijging van het GVV-statuut in België

2012

Vestiging in de zorgvastgoedsector in Nederland. Verkrijging van het FBI-statuut (Nederlands REIT-stelsel)

2011

Verwerving van het vastgoed van een tweede distributienet (sale & leaseback met MAAF)

2008

Vestiging in de zorgvastgoedsector in Frankrijk. Verkrijging van het SIIC-statuut (Frans REIT-stelsel)

2007

Verwerving van het vastgoed van een eerste distributienet (sale & leaseback met AB InBev)

2005

Diversificatie van de portefeuille. Eerste investering in zorgvastgoed in België.

1996

Verkrijging van het BEVAK-statuut in België (Belgisch REIT-stelsel)

1994

Notering op de beurs van Brussel, nu Euronext

1983

Oprichting