Languages

Wie zijn wij?

Onze missie & strategie

Onze missie

Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen.

“Caring, Living and Working – Together in Real Estate” is de uitdrukking van deze missie.

Meer bepaald heeft Cofinimmo als missie:

  • haar aandeelhouders een maatschappelijk verantwoorde investering op lange termijn aan te bieden die weinig risico’s met zich meebrengt en een terugkerende, voorspelbare en groeiende dividendstroom genereert;
  • haar directe huurders eersteklas zorg-, leef- en werkruimten aan te bieden die aan de huidige normen voldoen en klaar zijn om in te spelen op de snelle evoluties in hun behoeften en ambities. De bewoners van haar huurders, hun klanten en hun medewerkers profiteren indirect van de diensten van Cofinimmo;
  • haar medewerkers kansen te bieden op collectieve en persoonlijke ontwikkeling, in een sfeer van respect voor iedereen en in een stimulerende werk- en leefomgeving.

Naast de hierboven vermelde belanghebbenden profiteert de hele gemeenschap in grote mate van de diensten van Cofinimmo: in de gezondheidszorg, in de arbeidswereld, of gewoon op plekken waar wordt uitgewisseld en gedeeld. Daarnaast draagt Cofinimmo bij tot de opwaardering en renovatie van openbare en semiopenbare activa, via grootschalige projecten in publiek-private samenwerking.

Onze strategie

Zorgvastgoed
De strategie van Cofinimmo bestaat erin haar leiderschap in de Europese zorgvastgoedsector te versterken.

Deze groei zal gepaard gaan met diversificatie binnen de zorgvastgoedsector. Waar het aanbod lange tijd beperkt was tot woonzorgcentra, omvat het nu ook andere types van vastgoed voor een investeerder met  expertise en jarenlange ervaring in zorgvastgoed zoals Cofinimmo.

Anderzijds zal de diversificatie zich ook op geografisch niveau doorzetten, waardoor de groep landen bereikt die buiten de huidige actieradius liggen (België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje).

In het licht hiervan is het duidelijk dat het aandeel van zorgvastgoed in de totale portefeuille van Cofinimmo, dat nu al ongeveer 56% bedraagt, aanzienlijk zal groeien.

Vastgoed van distributienetten en PPS
Vastgoed van distributienetten en publiek-private samenwerkingen (PPS) hebben met zorgvastgoed gemeen dat ze hoge, voorspelbare en geïndexeerde cashflows genereren, op basis van doorgaans zeer langlopende contracten. In die zin passen ze perfect in de strategie van de Groep.

Vastgoed van distributienetten en PPS zijn echter twee nichemarkten waar de opportuniteiten eerder zeldzaam zijn. Daardoor kunnen zij in de komende jaren geen motor van groei zijn voor de Groep.

Omdat deze markten slechts toegankelijk zijn voor een beperkt aantal gekwalificeerde investeerders, wil Cofinimmo echter een belangrijke rol blijven spelen wanneer nieuwe opportuniteiten zich aandienen.

Kantoorvastgoed
Sinds haar oprichting in 1983 is Cofinimmo een belangrijke speler op de Brusselse kantorenmarkt, die verschillende subsegmenten omvat.

Het is in deze markt dat de vennootschap de afgelopen 35 jaar haar vastgoedexpertise heeft opgebouwd. Het personeel van Cofinimmo heeft de nodige ervaring in het beheer van grootschalige projecten van A tot Z, van ontwerp en bouw tot renovatie en (her)ontwikkeling van sites met het oog op de verhuur of verkoop ervan. De medewerkers beheersen alle aspecten van de levenscyclus van gebouwen. Deze knowhow heeft zich uitgebreid van kantoren naar zorgvastgoed, vastgoed van  istributienetten en PPS’en, die voordeel halen uit de gecreëerde synergieën.

Na de verkoop van grote kantoorgebouwen die op termijn gezien worden als een risico, richt Cofinimmo zich op de herbalancering van de verschillende subsegmenten in haar kantorenportefeuille ten voordele van hoogwaardige gebouwen in het Central Business District (‘CBD’). De huurleegstand in deze sector is lager dan het gemiddelde op de Brusselse markt, zodat een hoger nettorendement kan worden behaald.


Voordelen van de strategie voor belanghebbenden

Onze visie