Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

398 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100 %

Aantal bedden

> 2 900

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

25 jaar