Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

598 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

4.300

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

22 jaar