Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

518 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een woonzorgcentrum is begonnen in Vigo, Oleiros en Cartagena (Spanje). Op 30.06.2020 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,5%.

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

>3.700

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

24 jaar