Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

597 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

4.100

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

23 jaar