Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

495 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een woonzorgcentrum is begonnen in Vigo, Oleiros en Cartagena (Spanje). Op 31.03.2020 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,5%.

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

>3.600

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

24 jaar