Languages

Informatie m.b.t. schuld

Schuldkapitaalmarkten

2015 2016 2016 2016 2020
Type Niet-converteerbare obligatie Converteerbare obligatie Niet-converteerbare obligatie Niet-converteerbare obligatie /
Groene en sociale obligatie
Niet-converteerbare
obligatie /Duurzame obligatie
Emittent Cofinimmo NV Cofinimmo NV Cofinimmo NV Cofinimmo NV Cofinimmo NV
Uitgegeven bedrag 190 miljoen EUR 219,3 miljoen EUR 70 miljoen EUR 55 miljoen EUR 500 miljoen EUR
Uitgifteprijs 100 % 100 % 99,092 % 99,941 % 99,222 %
Coupon 1,92 % 0,1875 % 1,70 % 2,00 % 0,8750 %
Uitgiftedatum 25.03.2015 15.09.2016 26.10.2016 09.12.2016 02.12.2020
Vervaldatum 25.03.2022 15.09.2021 26.10.2026 09.12.2024 02.12.2030
Duur 7 jaar 5 jaar 10 jaar 8 jaar 10 jaar
Notering Alternext Brussels Euronext Brussels Alternext Brussels Alternext Brussels LuxSE
ISIN code BE0002224906 BE0002259282 BE0002267368 BE0002269380 BE6325493268