Languages

Ons vastgoed

Kantoren

Portefeuille

Cofinimmo is een van de hoofdspelers in kantorenvastgoed in Brussel met een portefeuille van ongeveer 388.000 m² en met een reële waarde van ongeveer 1,1 miljard EUR. De gebouwen zijn uitsluitend in België gelegen, met een concentratie in Brussel. De vennootschap beschikt over een dynamisch en creatief intern beheersteam dat inspeelt op de behoeften noden van haar huurders.

Kerncijfers

  • Aandeel in de globale portefeuille: 18%
  • Reële waarde van de portefeuille: 1,1 miljard EUR
  • Bezettingsgraad: 93,9%
  • Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 5 jaar

Geografische uitsplitsing (in %)

 

Voornaamste punten in het beheer van de kantorenportefeuille

  • Hoogwaardige huurders;
  • Optimalisatie van de grond;
  • Herontwikkeling van panden voor eigen rekening met de mogelijkheid tot herbestemming in woningen;
  • Verbetering van de energieprestatie van de vastgoedportefeuille;
  • Aanpassing van gebouwen aan de gebruikersbehoeften en nieuwe bezettingsnormen.