Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99%

Reële waarde van de portefeuille

199 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 490

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11 jaar