Languages

Zorgvastgoed

Nederland

In Nederland startte Cofinimmo haar activiteiten op in 2012 met de verwerving van een privékliniek nabij Amsterdam. Sindsdien heeft de groep haar portefeuille uitgebreid en gediversifieerd. Deze heeft nu een waarde van ongeveer 495 miljoen EUR (per 31.03.2024) en bestaat uit woonzorgcentra, eerstelijnszorgcentra, revalidatie-, psychiatrische en acute zorgklinieken, assistentiewooneenheden en zorgcentra voor personen met een beperking. In 2021 verwierf de groep een nieuw gebouwd zorgcomplex in Hattem. Dit nieuwe model waarbij verschillende zorgfuncties als een netwerk samenwerken, is een voorbeeld van hoe de gezondheidssector van de toekomst vorm zal krijgen.

Reële waarde van de portefeuille
(miljoen EUR)

495

Bezettingsgraad
(%)

99,1

Gemiddelde
resterende looptijd
van de huur-
contracten (jaar)

11

Operationele sites

52

Project in the spotlight

HET ZORGCOMPLEX ‘DE STATE HILLEGERSBERG’ IN ROTTERDAM

Dit verouderde revalidatiecentrum in Rotterdam werd (her)ontwikkeld tot een moderne en duurzame zorgcampus van ongeveer 11.000 m². De site ligt in een groene omgeving en is gemakkelijk bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer.

Het project dat samen met Fundis werd uitgevoerd, ging in 2019 van start. Het bestond uit de volledige renovatie van het revalidatiecentrum en de sloop en heropbouw van een woonzorgcentrum. Het nieuwe complex omvat verschillende zorgfuncties zoals een zorgpension, een medische revalidatiecentrum, een huisartsenpraktijk, een fysio-oefenzaal, een dagverblijfcentrum en een plaats voor bewoners met dementie of somatische aandoeningen.

Met dit toekomstgerichte project dat in mei 2022 werd opgeleverd, hebben we duidelijk een nieuwe mijlpaal in het zorgvastgoed bereikt. Het doel van deze zorgcampus was niet alleen te voldoen aan de behoeften van de residenten maar eveneens een centrale woonplek te creëren voor de ganse buurt om zodoende het isolement van zorgbehoevende ouderen tegen te gaan. Opnieuw een belangrijke bijdrage van Cofinimmo tot de vernieuwing, uitbreiding en ontwikkeling van de zorginfrastructuur in Europa.