Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

> 99%

Reële waarde van de portefeuille

301 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

* De bouw van een woonzorgcentrum is begonnen in Vigo, Oleiros en Cartagena (Spanje). Op 30.06.2020 bedroeg de totale reële waarde van de zorgvastgoedportefeuille in Spanje 0,5%.

Aantal bedden

>800

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

11 jaar