Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99%

Reële waarde van de portefeuille

212 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

580

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

12 jaar