Languages

Informatie m.b.t. schuld

Looptijd van de schuld

Looptijd van de schuld op 31.12.2022 (in miljoen EUR)