Languages

Informatie m.b.t. schuld

Looptijd van de schuld

Looptijd van de schuld op 30.06.2021 (in miljoen EUR)