Languages

Informatie m.b.t. schuld

Looptijd van de schuld

Looptijd van de schuld op 31.03.2024 (in miljoen EUR)