Languages

Informatie m.b.t. schuld

Handelspapier

Cofinimmo NV heeft een Belgisch handelspapierprogramma van 800 miljoen EUR. De uitgiftes van handelspapier op korte termijn zijn volledig gedekt door geconfirmeerde niet opgenomen kredietlijnen op lange termijn bij belangrijke internationale banken. Deze kredietlijnen beschermen de Groep tegen de tijdelijke of langere afwezigheid van korte termijnleners.