Languages

Informatie m.b.t. schuld

Handelspapier

Cofinimmo NV heeft een Belgisch handelspapierprogramma met meerdere munten van 1.250 miljoen EUR, voor zowel kortlopend als langlopend handelspapier. Het programma geniet het STEP-label. De uitgiftes van handelspapier op korte termijn zijn afgedekt door bevestigde niet-opgenomen kredietlijnen op lange termijn bij belangrijke internationale banken. Deze kredietlijnen beschermen de groep tegen de tijdelijke of langere afwezigheid van kortetermijnleners op de schuldenmarkten.