Languages

Informatie m.b.t. schuld

Handelspapier

Cofinimmo NV heeft een duurzaam Belgisch handelspapierprogramma met meerdere munten van 1.250 miljoen EUR, voor zowel kortlopend als langlopend handelspapier. Rekening houdend met het duurzame karakter van het programma dienen de opbrengsten van de verschillende uitgiftes op korte en op lange termijn enkel ter herfinanciering van toegestane sociale activa.

Het programma geniet het STEP-label. De uitgiftes van handelspapier op korte termijn zijn afgedekt door bevestigde niet-opgenomen kredietlijnen op lange termijn bij belangrijke internationale banken. Deze kredietlijnen beschermen de groep tegen de tijdelijke of langere afwezigheid van kortetermijnleners op de schuldenmarkten.