Languages

Informatie m.b.t. schuld

Handelspapier

Cofinimmo NV heeft een Belgisch handelspapierprogramma van 950 miljoen EUR, voor zowel kortlopend handelspapier (beperkt tot 800 miljoen EUR) als langlopend handelspapier. De uitgiftes van handelspapier op korte termijn zijn afgedekt door geconfirmeerde niet-opgenomen kredietlijnen op lange termijn bij belangrijke internationale banken. Deze kredietlijnen beschermen de Groep tegen de tijdelijke of langere afwezigheid van korte termijnleners op de schuldenmarkten.