Languages

Informatie m.b.t. schuld

Handelspapier

Cofinimmo NV heeft een Belgisch handelspapierprogramma van 650 miljoen EUR. De uitgiftes van handelspapier op korte termijn zijn volledig gedekt door bevestigde kredietlijnen op lange termijn bij belangrijke internationale banken. Deze kredietlijnen beschermen de Groep tegen de tijdelijke of langere afwezigheid van korte of middellange termijnleners.

De huidige verdelers zijn Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Société Générale en BRED Banque Populaire.