Languages

Zorgvastgoed

Spanje

Spain Cofinimmo

Reële waarde van de portefeuille

269 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

3.000

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

22 jaar

Geografische uitsplitsing in %

Spain Cofinimmo