Languages

Zorgvastgoed

Spanje

Spain Cofinimmo

Reële waarde van de portefeuille

78 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

500

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

25 jaar

Geografische uitsplitsing in %

Spain Cofinimmo