Languages

Aandeelhoudersinformatie

Deelnemingen

Aandeelhoudersstructuur

Sinds 31 mei 2024, bedraagt het kapitaal van Cofinimmo 2.041.523.111,02 EUR en is het vertegenwoordigd door 38.096.217 volledig volgestorte aandelen.
Er zijn geen bevoorrechte aandelen, aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen in omloop.
Elk van deze aandelen geeft recht op één stem op de algemene vergadering en deze aandelen vormen de noemer voor de kennisgeving in overeenstemming met de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
De drempels, waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting, zijn vastgesteld op 5% en veelvouden van 5% van het totaal aantal bestaande stemrechten.
Cofinimmo heeft geen bijkomende statutaire drempels ingevoerd die aanleiding geven tot een kennisgevingsverplichting.

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen moeten geadresseerd worden aan FSMA (trp.fin@fsma.be) en aan Cofinimmo (shareholders@cofinimmo.be)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
BlackRock, Inc. 6,69% 6,69% 5,31% 5,20% 5,20% 5,01% 5,54% 5,54%
Cofinimmo Groep 0,06% 0,06% 0,10% 0,12% 0,17% 0,20% 0,18% 0,20%
Totaal aantal aandelen 36.765.475 36.765.475 32.877.729 31.695.481 27.061.917 25.849.283 22.993.248 21.350.874
Andere < 5% 93,25% 93,25% 94,59% 87,99% 94,63% 89,25% 89,27% 89,25%

Transparantieverklaringen overeenkomstig de Wet van 02.05.2007