Languages

Aandeelhoudersinformatie

Documentatie van de Raad van Bestuur

Inbreng in natura van 13.07.2023

Verslag van de raad van bestuur FR
Verslag van de commissaris FR

Inbreng in natura van 07.07.2023

Verslag van de raad van bestuur FR
Verslag van de commissaris FR

Inbreng in natura van 22.12.2022

Verslag van de raad van bestuur FR
Verslag van de commissaris FR

Inbreng in natura van 15.12.2022

Verslag van de raad van bestuur FR
Verslag van de commissaris FR

Fusies van dochterondernemingen BE – oktober 2022

De Raad van Bestuur van COFINIMMO zal op 28 oktober 2022 of op een latere datum beslissen over de goedkeuring van de fusies van RHEASTONE 3 NV, RHEASTONE 4 NV en RHEASTONE 5 NV in het kader van de procedure voor met fusies door overneming gelijkgestelde verrichtingen zoals voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Deze fusies maken deel uit van een vereenvoudiging van de structuur van de groep, waarbij de voornoemde vennootschappen zijn waarvan alle aandelen in handen zijn van COFINIMMO. In toepassing van de vereenvoudigde procedure waarin het WVV voorziet, zal COFINIMMO, als overnemende vennootschap, na deze fusie geen aandelen uitgeven en zal de aandeelhoudersstructuur dus niet worden gewijzigd.

In het kader van deze procedure, moet een kopie van het fusievoorstel worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam ten laatste één maand voor de inwerkingtreding van de fusies, overeenkomstig artikel 2:32 van het WVV, en moet elke aandeelhouder de gelegenheid krijgen om, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV, één maand voor de inwerkingtreding van de fusies kennis te nemen van de documenten die hieronder worden uiteengezet, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV:

het fusievoorstel

RHEASTONE 3 NV, RHEASTONE 4 NV, RHEASTONE 5 NV – COFINIMMO NV – fusievoorstel FR/NL

de jaarrekening van de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusies betrokken is en
de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris van de laatste drie boekjaren

RHEASTONE 3 NV - NBB 2021 FR
RHEASTONE 3 NV ( ex – Immo WZC Genappe) - NBB 2020 NL
RHEASTONE 4 NV - NBB 2021 FR
RHEASTONE 4 NV (ex - Immo WZC Juprelle) - NBB 2020 NL
RHEASTONE 5 NV - NBB 2021 FR
RHEASTONE 5 NV (ex Immo WZC Oudenburg) - NBB 2020 NL
COFINIMMO NV - NBB 2021 NL
COFINIMMO NV - NBB 2020 NL
COFINIMMO NV - NBB 2019 NL

Wanneer de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten, tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen zijn opgesteld en het halfjaarlijks financieel verslag bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt

RHEASTONE 3 NV – Situatie 30 juni 2022 FR
RHEASTONE 4 NV – Situatie 30 juni 2022 FR
RHEASTONE 5 NV – Situatie 30 juni 2022 FR
COFINIMMO NV – halfjaarlijks financieel verslag NL

Overeenkomstig artikel 12:51 §6 van het WVV hebben één of meer aandeelhouders van COFINIMMO NV die 5% van de uitgegeven aandelen bezitten toch het recht om een algemene vergadering van COFINIMMO NV te laten bijeenroepen om te beslissen over de voorgestelde fusie.

Inbreng in natura van 09.05.2022

Verslag van de raad van bestuur FR
Verslag van de commissaris FR

Fusies van dochterondernemingen BE - aug. - sept. 2021

De Raad van Bestuur van COFINIMMO NV zal op 25 augustus 2021 of op een latere datum beslissen over de goedkeuring van de fusies van enerzijds RHEASTONE 2 CO NV, DILHOME NV, TEN BERGE NV, BALEN NV, PUTHOF NV, VIADUCSTRAAT NV, POLYSERVE NV en anderzijds van de dochterondernemingen van RHEASTONE 2 CO NV, namelijk QUATRO BUILD NV, PROFILIA NV, CURA INVEST NV, MUZIKANTENWIJK NV, RUSTHUIS MARTINAS NV, PLOEGDRIES NV, in het kader van de procedure voor met fusies door overneming gelijkgestelde verrichtingen zoals voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Deze fusies maken deel uit van een vereenvoudiging van de structuur van de groep, waarbij de hierboven vermelde vennootschappen vennootschappen zijn waarvan alle aandelen in handen zijn van COFINIMMO NV. Door toepassing van de vereenvoudigde procedure voorzien door het WVV, zal COFINIMMO NV, als overnemende vennootschap, geen aandelen uitgeven na deze fusies en bijgevolg zal de aandeelhoudersstructuur niet worden gewijzigd.

In het kader van deze procedure, moet een kopie van het fusievoorstel worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam ten laatste één maand voor de inwerkingtreding van de fusies, overeenkomstig artikel 2:32 van het WVV, en moet elke aandeelhouder de gelegenheid krijgen om, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV, één maand voor de inwerkingtreding van de fusies kennis te nemen van de documenten die hieronder worden uiteengezet, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV:

het fusievoorstel

RHEASTONE 2 CO NV, DILHOME NV, TEN BERGE NV, BALEN NV, PUTHOF NV, VIADUCSTRAAT NV, POLYSERVE NV – COFINIMMO NV - fusievoorstel FR NL
QUATRO BUILD NV, PROFILIA NV, CURA INVEST NV, MUZIKANTENWIJK NV, RUSTHUIS MARTINAS NV, PLOEGDRIES NV – COFINIMMO NV - fusievoorstel FR NL

de jaarrekening van de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusies betrokken is en de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris van de laatste drie boekjaren

PLOEGDRIES NV - NBB 2020 FR
PLOEGDRIES NV - NBB 2019 FR
PLOEGDRIES NV - NBB 2018 NL
RUSTHUIS MARTINAS NV - NBB 2020 FR
RUSTHUIS MARTINAS NV - NBB 2019 FR
RUSTHUIS MARTINAS NV - NBB 2018 NL
MUZIKANTENWIJK NV - NBB 2020 FR
MUZIKANTENWIJK NV - NBB 2019 FR
MUZIKANTENWIJK NV - NBB 2018 NL
CURA INVEST NV - NBB 2020 FR
CURA INVEST NV - NBB 2019 FR
CURA INVEST NV - NBB 2018 NL
PROFILIA NV - NBB 2020 FR
PROFILIA NV - NBB 2019 FR
PROFILIA NV - NBB 2018 NL
QUATRO BUILD NV - NBB 2020 FR
QUATRO BUILD NV - NBB 2019 FR
QUATRO BUILD NV - NBB 2018 NL
POLYSERVE NV - NBB 2020 NL
POLYSERVE NV - NBB 2019 NL
POLYSERVE NV - NBB 2018 NL
VIADUCSTRAAT NV - NBB 2020 NL
VIADUCSTRAAT NV - NBB 2019 NL
VIADUCSTRAAT NV - NBB 2018 NL
PUTHOF NV - NBB 2020 NL
PUTHOF NV - NBB 2019 NL
PUTHOF NV - NBB 2018 NL
BALEN NV - NBB 2020 NL
BALEN NV - NBB 2019 NL
BALEN NV - NBB 2018 NL
TEN BERGE NV - NBB 2020 NL
TEN BERGE NV - NBB 2019 NL
TEN BERGE NV - NBB 2018 NL
DILHOME NV - NBB 2020 NL
DILHOME NV - NBB 2019 NL
DILHOME NV - NBB 2018 NL
RHEASTONE 2 CO NV - NBB 2020 FR
RHEASTONE 2 CO NV - NBB 2019 FR
RHEASTONE 2 CO NV - NBB 2018 NL
COFINIMMO NV - NBB 2020 FR NL
COFINIMMO NV - NBB 2019 FR NL
COFINIMMO NV - NBB 2018 FR NL

Wanneer de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten, tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen zijn opgesteld en het halfjaarlijks financieel verslag bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt

In dit geval heeft de laatste jaarrekening betrekking op een boekjaar dat minder dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten, zodat geen stand van het vermogen dient te worden meegedeeld.

Overeenkomstig artikel 12:51 §6 van het WVV hebben één of meer aandeelhouders van COFINIMMO NV die 5% van de uitgegeven aandelen bezitten toch het recht om een algemene vergadering van COFINIMMO NV te laten bijeenroepen om te beslissen over de voorgestelde fusie.

Inbreng in natura van 08.04.2021

Verslag van de raad van bestuur FR
Verslag van de commissaris FR

Fusies van BOLIVAR PROPERTIES – december 2020

De raad van bestuur van COFINIMMO besliste op 16 december 2020 over de goedkeuring van de fusie van de vennootschap BOLIVAR PROPERTIES in het kader van de procedure voor met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen zoals voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

Deze fusie maakt deel uit van een vereenvoudiging van de structuur van de groep, aangezien BOLIVAR PROPERTIES een vennootschap is waarvan alle aandelen in handen zijn van COFINIMMO en die geen vastgoedactiva meer bezit. In toepassing van de vereenvoudigde procedure waarin het WVV voorziet, zal COFINIMMO, als overnemende vennootschap, na deze fusie geen aandelen uitgeven en zal de aandeelhoudersstructuur dus niet worden gewijzigd.

In het kader van deze procedure, moet een kopie van het fusievoorstel worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam ten laatste één maand voor de inwerkingtreding van de fusie, overeenkomstig artikel 2:32 van het WVV, en moet elke aandeelhouder de gelegenheid krijgen om, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV, één maand voor de inwerkingtreding van de fusie kennis te nemen van de documenten die hierna worden uiteengezet, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV:

het fusievoorstel

BOLIVAR PROPERTIES - COFINIMMO - fusievoorstel NL

de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is en de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren

BOLIVAR PROPERTIES - NBB 2019 FR
BOLIVAR PROPERTIES - NBB 2018 FR
BOLIVAR PROPERTIES - NBB 2017 FR
COFINIMMO - NBB 2019 NL
COFINIMMO - BNB 2018 NL
COFINIMMO - NBB 2017 NL

de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en het halfjaarlijks financieel verslag bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

BOLIVAR PROPERTIES - état comptable 30.09.2020 FR
COFINIMMO - halfjaarlijks financieel verslag 30.06.2020 NL

Overeenkomstig artikel 12:51 §6 van het WVV hebben één of meer aandeelhouders van COFINIMMO die 5% van de uitgegeven aandelen bezitten toch het recht om een algemene vergadering van COFINIMMO te laten bijeenroepen om te beslissen over de voorgestelde fusie.

Inbreng in natura van 10.06.2020

Verslag van de raad van bestuur FR
Verslag van de commissaris FR
Notariële acte FR

Kapitaalverhoging in het kader van een inbreng in natura (keuzedividend) van 09.06.2020

Verslag van de raad van bestuur NL
Verslag van de Commissaris NL
Notariële acte FR

Inbrengen in natura van 26.06.2019

Verslag van de raad van bestuur - artikel 602 - Operatie 1 FR
Verslag van de commissaris - Operatie 1 FR
Notariële akte - Operatie 1 FR
Verslag van de raad van bestuur - artikel 602 - Operatie 2 FR
Verslag van de commissaris - Operatie 2 FR
Notariële akte 1 - Operatie 2 FR
Notariële akte 2 - Operatie 2 FR

Inbreng in natura van 29.04.2019

Verslag van de raad van bestuur - artikel 602 FR
Verslag van de commissaris FR
Notariële akte FR

Inbreng van een bedrijfstak

Voorstel van inbreng van bedrijfstak NL
Bestone Square - Speciaal verslag van de raad van bestuur FR

Fusievoorstellen

Cofinimmo – Bolivar Properties NL
Cofinimmo - W34 FR
Cofinimmo - Trias Bel Leopold I-T FR
Cofinimmo - Trias Bel Leopold II - T NL