Languages

MVO

Bestuur & beleid

Bestuur

Als belangrijke speler in de vastgoedsector, wenst Cofinimmo zich tegenover haar natuurlijke omgeving en de gemeenschappen waarbinnen ze actief is, als een verantwoorde onderneming met burgerzin te gedragen en de minimale of wettelijke verplichtingen te overtreffen.

Aangezien de verbetering van het leefmilieu van klanten en medewerkers, vermindering van de ecologische voetafdruk en bijstaan van de locale autoriteiten, enkel kan bereikt worden door ieders krachten, vaardigheden en ideeën te bundelen, hebben alle medewerkers van Cofinimmo ingestemd om hun inspanningen daarop te richten.

De Raad van bestuur en het Uitvoerend Comité ondersteunen de medewerkers bij het ontwikkelen van realistische projecten die waarschijnlijk een impact hebben.

HEAD OF ESG

De Head of ESG beoordeelt en beheert de risico’s en kansen m.b.t. klimaatverandering door:

  • het voorstellen van concrete en economisch redelijke maatregelen om de milieuprestaties van de vennootschap, haar activa en, in het verlengde daarvan, de door haar huurders bezette ruimten te verbeteren
  • ervoor te zorgen dat de groep voldoet aan de nationale en internationale milieuvoorschriften
  • het toezicht op het terrein, in samenwerking met de operationele teams, op de uitvoering van de milieustrategie van de groep in alle bedrijfssectoren
  • de dialoog met alle stakeholders te bevorderen om te bepalen waar de inspanningen moeten worden voortgezet en om langetermijnpartnerschappen te ontwikkelen die het positieve effect van de uitgevoerde acties vergroten

Beleid

Al 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. ‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’ is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een portefeuille opgebouwd waarvan de meerderheid Europees zorgvastgoed is.