Languages

Bestuur

Charters

Charter van de Raad van Bestuur
Charter van het Directiecomité
Charter van het Comité voor benoemingen, bezoldigingen & corporate governance
Charter van het Auditcomité
Charter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Dealing Code
Procedure belangenconflicten
Gedragsregels
Whistleblowing
Bijlage I - Bezoldiging van de leden van het Directiecomité
Bijlage II - Procedure voor een door de Raad van Bestuur te nemen beslissing
Bijlage III - Algemene voorwaarden van het aandelenoptieplan van de vennootschap
Bijlage IV - Algemene voorwaarden van het stockbonus plan
Bijlage V - Procedure voor de benoeming van de Bestuurders
Bovenstaande documenten vormen samen het Corporate Governance Charter van Cofinimmo.