Languages

Strategie

Materialiteitsanalyse

Dialoog met de stakeholders

Cofinimmo is zich bewust van de impact van haar activiteiten en communiceert daarom op regelmatige basis met haar stakeholders gedurende de volledige levenscyclus van een gebouw. Het streefdoel is de belangen van alle stakeholders in evenwicht te brengen. Daarbij houdt zij rekening met factoren als bescherming van natuurgebied, behoud van erfgoed, verkeer in de wijk, handelsactiviteiten, welzijn van de bewoners enz. Daarnaast houdt zij eveneens rekening met de behoeften van de toekomstige gebruikers en een voldoende hoog rendabiliteitsniveau om haar investering te vergoeden.

Prioritaire kwesties

De materialiteitsanalyse, weergegeven in de infografie hierna, bestaat uit 3 cirkels die elk een pijler voorstellen. De thema’s die in de 3 cirkels zijn opgenomen, vertegenwoordigen een uitdaging inzake duurzame ontwikkeling voor de samenleving. Hun positionering in de cirkel weerspiegelt hun belang, dat niet alleen wordt bepaald door de perceptie die de stakeholders hebben van het thema dat ze vertegenwoordigen, maar ook door de impact die deze factor op lange termijn zou kunnen hebben, zoals intern door Cofinimmo wordt ingeschat.

Het gebied dat door de binnenste cirkel wordt afgebakend, groepeert de 6 prioritaire actiegebieden van de 15 die intern zijn geïdentificeerd. De andere thema’s van de materialiteitsanalyse worden niet als prioritair beschouwd en vallen buiten de cirkel. Dit betekent echter niet dat Cofinimmo deze niet belangrijk vindt, maar wel dat deze thema’s onderwerp zijn van een strenge wetgeving die vennootschappen ertoe verplicht om ze aan te pakken, ongeacht het belang dat ze er zelf aan hechten of door het feit dat zij in het kader van het beheer van ecologische bedrijfsprocessen aan maturiteit hebben gewonnen.

Materialiteitsanalyse