Languages

Zorgvastgoed

Frankrijk

Reële waarde van de portefeuille

429 miljoen EUR

Bezettingsgraad

99,5%

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

4.200

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

3 jaar