Languages

Wie zijn wij?

Onze mensen

Op 30.09.2018 stelde Cofinimmo 129 personen tewerk (gemiddelde leeftijd 42 jaar), waarvan 47 % universitairen en 35 % postgraduaten. Ongeveer 58 % van de personeelsleden is werkzaam in het klanten- en portefeuillebeheer. De overigen hebben een ondersteunende activiteit. Het totale personeelsbestand bestaat uit 63 % vrouwen en 37 % mannen.

Cofinimmo spitst haar aandacht toe op het promoten van diversiteit en gelijke kansen voor haar personeel. De medewerkers worden aangespoord om zich individueel en solidair, maatschappelijk en voor het milieu in te zetten.