Languages

Wie zijn wij?

Onze mensen

Op 31.12.2018 stelde Cofinimmo 131 personen tewerk (gemiddelde leeftijd 42 jaar), waarvan 48% universitairen en 25% postgraduaten. Ongeveer 54% van de personeelsleden is werkzaam in het klanten- en portefeuillebeheer. De overigen hebben een ondersteunende activiteit. Het totale personeelsbestand bestaat uit 64% vrouwen en 36% mannen.

Cofinimmo spitst haar aandacht toe op het promoten van diversiteit en gelijke kansen voor haar personeel. De medewerkers worden aangespoord om zich individueel en solidair, maatschappelijk en voor het milieu in te zetten.