Languages

Kantoren

Sinds haar oprichting in 1983 is Cofinimmo een belangrijke speler op de Brusselse kantorenmarkt, die verschillende subsegmenten omvat.

Het is in deze markt dat de vennootschap de afgelopen 35 jaar haar vastgoedexpertise heeft opgebouwd. Het personeel van Cofinimmo heeft de nodige ervaring in het beheer van grootschalige projecten van A tot Z, van ontwerp en bouw tot renovatie en (her)ontwikkeling van sites met het oog op de verhuur of verkoop ervan. De medewerkers beheersen alle aspecten van de levenscyclus van gebouwen. Deze knowhow heeft zich uitgebreid van kantoren naar zorgvastgoed, vastgoed van distributienetten en PPS’en, die voordeel halen uit de gecreëerde synergieën.

Na de verkoop van grote kantoorgebouwen die op termijn gezien worden als een risico, richt Cofinimmo zich op de herbalancering van de verschillende subsegmenten in haar kantorenportefeuille ten voordele van hoogwaardige gebouwen in het Central Business District (‘CBD’). De huurleegstand in deze sector is lager dan het gemiddelde op de Brusselse markt, zodat een hoger nettorendement kan worden behaald.

Met een portefeuille van ruim 1,32 miljard EUR, goed voor bijna 636.000 m², is Cofinimmo een van de belangrijke spelers in kantorenvastgoed in België.

Concepts innovants

Kantoorgebouwen

Raadpleeg hoofdstuk ‘’Vastgoedverslag’ in de volledige versie van ons Jaarlijks Financieel Verslag 2018

Aandeel in de globale portefeuille

32 %
Reële waarde van de portefeuille

1,32 miljard EUR
Bezettingsgraad


90 %
Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten
4 jaar