Languages

Kantoren

Sinds haar oprichting in 1983 is Cofinimmo een belangrijke speler op de kantorenmarkt, die verschillende subsegmenten omvat.

Dankzij haar lange ervaring in kantoorvastgoed kan Cofinimmo steunen op een beheermodel dat een geïntegreerd dienstenplatform aanbiedt. De kantorenportefeuille van Cofinimmo bestaat op dit ogenblik uit 40 gebouwen met een totale oppervlakte van ongeveer 328.000 m², voor een waarde van ongeveer
1,1 miljard EUR, wat circa 17% van de totale portefeuille van de vennootschap vertegenwoordigt. De meerderheid van de gebouwen is gelegen in het Central Business District (CBD) van Brussel, ten gevolge van de medio 2018 gestarte heroriëntering van de portefeuille. Tegelijkertijd volgen de interne teams de marktevoluties en begeleiden zij op het vlak van flexibiliteit en innovatie om de best mogelijke scores op het vlak van energie-efficiëntie en ESG (Ecologie, Sociaal, Governance) te behalen.

Cofinimmo kondigde op 29.10.2021 aan dat ze de inbreng van haar bedrijfstak kantoren in Cofinimmo Offices NV, een 100% dochtervennootschap, realiseerde. Deze dochtervennootschap verkreeg het statuut van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap (IGVV). 

Concepts innovants

Kantoorgebouwen
Universeel registratiedocument

Raadpleeg hoofdstuk ‘’Vastgoedverslag’ in de volledige versie van ons Universeel registratiedocument 2023

Aandeel in de globale portefeuille

18 %
Reële waarde van de portefeuille

1,1 miljard EUR
Bezettingsgraad


93,9 %
Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten
5 jaar