Languages

Zorgvastgoed

Partnerschappen

Partnerschappen met zorgprofessionals

Cofinimmo bezit de muren van zorginstellingen (Zorgcentra - cure en care, en eerstelijnszorg) in België en zijn buurlanden. Ofwel heeft zij deze verworven van zorgprofessionals en verhuurt zij deze aan laatstgenoemden op lange termijn, ofwel bouwt zij deze instellingen op aanvraag en volgens hun specificaties. Het onderhoud en herstel van de gebouwen is gewoonlijk ten laste van de huurder en zelden van Cofinimmo.

‘One-stop shopping’ benadering

Dankzij haar vastgoedexpertise van 40 jaar en een ‘one-stop shopping’ benadering, kan Cofinimmo haar partners begeleiden door hen verschillende diensten aan te bieden, gaande van eenvoudige financiering tot grotere projecten die het ontwerp, de bouw en de levering van nieuwe installaties omvatten.