Languages

Zorgvastgoed

Verenigd Koninkrijk

De Britse zorgsector

  • Zorgvastgoedportefeuille in het Verenigd Koninkrijk op 31.03.2024: 68 miljoen EUR (3 operationele sites)

Het Verenigd Koninkrijk heeft een van de meest uitgebreide woonzorglandschappen in Europa maar blijft sterk gefragmenteerd. 78% van de bedden in de zorgcentra bevinden zich in gebouwen die oorspronkelijk niet bestemd waren voor dit soort gebruik of die meer dan 20 jaar oud zijn. Centra die met dit doel werden gebouwd en minder dan 20 jaar oud zijn, vertegenwoordigen slechts 22% van het totale aanbod aan zorgcentra.

De bevolking boven de 85 jaar zal tot 2030 met 27,5% toenemen, met naar schatting 460.000 extra personen van deze leeftijd in dit decennium. Dit is zeven maal het groeitempo van de totale bevolking van het VK en 16 maal sneller dan de actieve bevolking.

Uitgaande van de huidige bezettingsgraad, de toename van dementie en de hoge co-morbiditeitsgraad bij de senioren, zouden er in het VK tot 2030 jaarlijks 10.000 extra bedden nodig zijn om aan de vraag te kunnen beantwoorden. Er is niet alleen behoefte aan een groter aantal bedden in de zorgcentra, maar ook de kwaliteit van de huidige voorraad dient dringend te worden aangepakt.

De behoefte aan investeringen in het Britse woonzorgsegment is groot. Het intrede van Cofinimmo in Groot-Brittanië onderstreept haar actieve deelname aan de uitbreiding en vernieuwing van de vastgoedportefeuille gewijd aan de zorg in Europa.

Cofinimmo betrad het Britse zorgvastgoed in juli 2021 met de verwerving van drie recente woonzorgcentra in het oosten en zuidoosten van England. Alle sites zijn van topkwaliteit en zijn gelegen in een straal van maximum 100 km ten noorden van Londen. Samen tellen ze 196 bedden en een totale oppervlakte van ongeveer 9.500 m².