Languages

Bestuur

Structuur en comités

Raad van bestuur

De raad bestaat uit 13 bestuurders waarvan 10 onafhankelijke niet-uitvoerende in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en de Code 2020, en 3 uitvoerende bestuurder (leden van het uitvoerend comité).

De raad vergadert minstens 8 maal per jaar.

Rol:

 • Bepaalt de strategische koersvan de vennootschap
 • Houdt actief toezicht op de kwaliteit van het beheer en de aansluiting ervan op de strategie
 • Onderzoekt de kwaliteit van de informatie die aan de beleggers en het publiek wordt gegeven
 • Integreert de risico's en kansen met betrekking tot klimaatverandering in de globale strategie
 • Staat in voor het entrepreneurial leadership van de vennootschap

Uitvoerend comité

Het uitvoerend comité is samengesteld uit 5 leden. Naast zijn voorzitter, de heer Jean-Pierre Hanin (CEO), bestaat het ook nog uit 4 andere leden, bestuurders en niet-bestuurders. Elk van hen verzorgt gezamenlijk met een ander lid van het comité het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het comité vergadert wekelijks en elk lid is bevoegd voor een specifiek domein.

Rol:

 • Staat in voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, onder leiding van de CEO
 • Stelt de strategie van de vennootschap voor aan de raad van bestuur
 • Voort de door de raad van bestuur vastgelegde strategie uit
 • Bewaakt risico's en kansen met betrekking tot klimaatverandering 

Auditcomité

Het auditcomité bestaat uit 2 onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en van de Code 2020, en 1 bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV. De leden van dit comité beschikken over een collectieve bekwaamheid in de activiteitensector van de vennootschap. Ten minste 1 lid is bekwaam op het vlak van boekhouding en audit. Het auditcomité staat de raad van bestuur bij met betrekking tot de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor en tot

 • de procedure voor het opstellen van de financiële en niet-financiële informatie
 • de doeltreffendheid van de interne controle- en risicobeheerssystemen
 • de interne audit en zijn doeltreffendheid
 • de juridische controle van de jaar- en geconsolideerde rekeningen

Externe Audit

 • De algemene vergadering van aandeelhouders stelde Deloitte Bedrijfsrevisoren erkend door de FSMA en vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Commissaris, aan om de externe controle van de bedrijvigheid van Cofinimmo uit te voeren. Het is zijn taak om de jaarrekeningen te certificeren en de halfjaarrekeningen te herzien, zoals voor iedere naamloze vennootschap.
 • Aangezien Cofinimmo een GVV is, stelt de commissaris  een speciaal verslag op verzoek van de FSMA op.

Comité van benoemingen, bezoldigingen en corporate governance

Het comité van benoemingen, bezoldigingen en corporate governance bestaat uit 4 onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en van de Code 2020. Dit comité adviseert en assisteert de raad van bestuur bij alle vraagstukken met betrekking tot:

 • de samenstelling van de raad van bestuur, zijn comités en van het uitvoerend comité
 • de selectie, de beoordeling en de aanstelling van de leden van de raad van bestuur en van het uitvoerend comité
 • het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur en van het uitvoerend comité
 • deugdelijk bestuur