Languages

Zorgvastgoed

België

Reële waarde van de portefeuille

1,3 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

< 10.000

Geografische uitsplitsing in %

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

19 jaar