Languages

Zorgvastgoed

België

Reële waarde van de portefeuille

1,2 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100%

Aantal bedden

9.200

Geografische uitsplitsing in %

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

18 jaar