Languages

Wie zijn wij?

Carrière

U heeft interesse om bij Cofinimmo te werken ? Klik hier om onze vacatures te bekijken.

Onze waarden

De Cofinimmo waarden dienen als kompas voor onze dagelijkse interacties met onze collega's, klanten, investeerders, partners en leveranciers. Een cultuurscan van de persoonlijke overtuigingen en drijfveren van onze medewerker vormde een stevige basis om gedragingen te definiëren die essentieel zijn om samen onze bedrijfsdoelstelling te bereiken.

Wij geven echt om onze medewerkers, partners, investeerders, klanten en om de planeet

Wij geven om onze medewerkers. Hun dagelijkse inzet leidt tot een succesvolle uitvoering van onze strategie. We erkennen elkaar voor topbijdragen en investeren in onze medewerkers zodat iedereen zijn potentieel ten volle kan benutten. We geven elkaar de mogelijkheid om initiatief te nemen, een rolmodel te zijn en we nemen verantwoordelijkheid voor onze daden.

Wij geven ook om onze stakeholders.
Onze aandeelhouders, omdat zij ons de nodige middelen verschaffen om uit te blinken in ons werk.
Onze klanten, omdat ons succes afhangt van hun succes. Via onze strategische relaties ontwikkelen we kwalitatieve, creatieve en innovatieve vastgoedoplossingen die voorzien in de noden van de gemeenschap (bejaarden, patiënten die zorg nodig hebben, werknemers, mensen die onze infrastructuur gebruiken om elkaar te ontmoeten, momenten te delen of herinneringen te creëren).
Wij geven om onze leveranciers, die strategische partners zijn voor ons.

Wij geven om de planeet. Cofinimmo is altijd een pionier geweest op het vlak van ESG. Wij wachten niet op veranderingen in de wetgeving alvorens op verantwoorde wijze actie te ondernemen. Wij zoeken naar innoverende en energiebesparende oplossingen om de planeet te redden voor toekomstige generaties. Wij nemen het voortouw om de meest duurzame huisvestings- of bouwoplossingen aan te bieden.

 

We reiken elkaar de hand en werken samen om meer te bereiken

Ons succes hangt af van een goede samenwerking, zowel intern als extern.

Samen bereiken we altijd meer. We stemmen onze acties op elkaar af en zorgen ervoor dat we begrijpen hoe individuele bijdragen onze gemeenschappelijke doelen dienen. In een open cultuur zijn we transparant, delen we kennis, geven we feedback, helpen we elkaar om onze doelstellingen te bereiken en stimuleren we elkaar om te groeien.

Nieuwsgierig reiken wij uit naar anderen. Onze global mindset helpt ons om nieuwe markten te begrijpen. Wij waarderen, bouwen en onderhouden netwerken en hebben interesse voor verschillende perspectieven en standpunten binnen en buiten onze sector.

Onze medewerkers zijn trotse Cofinimmo ambassadeurs in hun interacties met anderen.

 

Wij zijn flexibel, gericht op het creëren van waarde en het behalen van resultaten

Cofinimmo wil een betrouwbare partner zijn door haar flexibiliteit, haar streven naar waardecreatie en haar resultaatgerichtheid.

Moedig omarmen wij verandering. Wij dagen onszelf, elkaar en de status quo uit. Enthousiast onderzoeken wij alternatieven in denken en doen. We streven naar een 'first time right'-aanpak, maar hebben een klimaat dat eerlijke fouten beschouwt als onderdeel van groei, innovatie en verandering.

We komen onze beloften na. Dit vereist een positieve ingesteldheid en een 'can-do' mentaliteit in onze planning, organisatie en het stellen van prioriteiten. We geven niet op en herpakken ons snel wanneer we worden geconfronteerd met een tegenslag.

Als trotse experts streven we naar uitmuntendheid en topresultaten. We creëren kwalitatieve en duurzame oplossingen om de markt voor te blijven. Als koploper hebben we de ambitie om de weg te tonen en nieuwe trends en best practices te introduceren op de markt.

Medewerkers op 31.12.2023

Op 31.12.2023 had Cofinimmo 154 werknemers in dienst, waarvan 53% vrouwen en 47% mannen.

Onze hoofdzetel is in Brussel gelegen. Daarnaast hebben wij ook plaatselijke kantoren in Breda, Frankfurt, Madrid en Parijs.

Ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Als belangrijke speler in de vastgoedsector, wil Cofinimmo een verantwoordelijke onderneming zijn ten opzicht van haar fysieke omgeving en de gemeenschappen waarin ze actief is, waarbij ze ernaar streeft om verder te gaan dan de loutere minimale of wettelijke verplichtingen.

De woon- en werkomgeving verbeteren, de ecologische voetafdruk verkleinen, duurzaam bouwen en het gebruik van ruimtes optimaliseren, dat zijn de engagementen van alle medewerkers van Cofinimmo.

Onze prijzen

Investor in People (IiP) is een maatstaf voor people management, die accreditatie biedt aan organisaties die zich aan de Investors in People Standard houden. Het huidige kader weerspiegelt de nieuwste trends op de werkvloer, toonaangevende praktijken en werknemersvoorwaarden die nodig zijn om teams te creëren die topprestaties leveren. Het nieuwste kader richt zich op drie kerngebieden: leiden, ondersteunen en verbeteren. Sinds 2018 verwierf Cofinimmo de accreditatie van niveau 'Gold' als erkenning voor haar professionele investering in mensen.

Eind december 2023 ontving Cofinimmo de Great Place To Work®-certificering in België en Duitsland. Deze onderscheiding is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek waarin de relatie van de werknemers met hun job, management en collega’s wordt gemeten. De methodologie van Great Place To Work® houdt rekening met eerlijkheid, geloofwaardigheid, respect, trots en collegialiteit om het algehele niveau van betrokkenheid van de medewerkers te meten.

Investor in People      European certified cycle friendly employer      Great Place To Work

Onze toegevoegde waarden

Cofinimmo wil diverse gebieden die essentieel zijn voor de motivatie en het engagement van haar werknemers verder te verbeteren en te ontwikkelen: transparante en proactieve communicatie, regelmatige en gevarieerde ontmoetingen tussen collega's, open feedbackcultuur, ondersteunend leiderschap, investering in medewerkers om de beste versie van zichzelf te worden, motiverende beloningen die het mogelijk maken te delen in het succes van de vennootschap, hybride werkmogelijkheden, evenwicht tussen werk en privéleven en duurzame en aantrekkelijke mobiliteitsoplossingen.

Roel Dumont

Roel Dumont

Chief Human Resources Officer

+ 32 2 373 00 00
info@cofinimmo.be
Tervurenlaan 270 | 1150 Brussel | België